Емоційний інтелект (ЕІ) – це здатність визначати, розуміти, використовувати й керувати власними емоціями соціально прийнятним чином, що дозволяє ефективно спілкуватись, вирішувати проблеми, знижувати рівень стресу та проявляти емпатію у ставленні до інших людей. ЕІ дає нам інструменти для взаємодії в суспільстві позитивним та емоційно здоровим способом.

Емоційний інтелект можна розглядати як комбінацію чотирьох основних складових:

  • Самосвідомість – здатність ідентифікувати власні емоції й розуміти, як вони впливають на мислення й поведінку. Наприклад, якщо ви ходите по магазинах, і дитина бачить іграшку, яку дуже хоче, але ви кажете їй, що вона може (усього лише) записати її у список своїх бажань, то цим висловлюванням ви сприяєте усвідомленню дитиною свого великого засмучення, що може підштовхнути її до неприйнятного бажання зірватись і влаштувати істерику.
  • Самоконтроль (уміння керувати собою) – це здатність контролювати поведінку, яка викликається емоціями, прийнятним і продуктивним способом. Використовуючи сценарій, описаний вище, коли дитина усвідомлює, що вона засмучена, тому що ви не купите їй іграшку, вона повинна вміти контролювати свою поведінку відповідним чином і не доводити справу до емоційного зриву.
  • Соціальне розуміння й міжособистісний інтелект – здатність сприймати й розуміти емоційні потреби інших людей на основі як вербальних, так і невербальних сигналів і вміння співпереживати й визнавати соціальну ієрархію. Іншими словами, опиняючись у соціальній ситуації – на дитячому майданчику, у класі, у гостях – дитина повинна вміти розпізнавати емоції іншої дитини на основі її невербальних сигналів і визначати, запрошує дитина до взаємодії чи намагається уникнути її.
  • Соціальна відповідальність та управління взаєминами – здатність ефективно спілкуватися, взаємодіяти з іншими людьми емоційно прийнятним способом. Інакше кажучи, дитина добре вихована та взаємодіє належним чином з іншими дітьми в різних обставинах.

Для більш детальної інформації дивіться наш вебінар “Що таке емоційний інтелект, як і для чого його розвивати?: